ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Η TERRANET IT SERVICES συνεργάζεται για πάνω απο μια 10ετία με την iSOL (επίσημο καταχωρητή) και αναλαμβάνει όλη την διαδικασία καταχώρησης του domain σας.

Καταχώρηση .gr
Σύμφωνα με το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών Κατοχύρωσης, Ανανέωσης και Μεταβίβασης domain names με κατάληξη (.gr) υπό την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) η iSOL Internet Solutions ΕΠΕ είναι από τους πρώτους Καταχωρητές που πιστοποιήθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ, ενώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας (ΙΤΕ) αναλαμβάνει πλέον το ρόλο του Μητρώου και παύει να λειτουργεί ως Καταχωρητής.
Ειδικότερα, το νέο θεσμικό πλαίσιο που υιοθέτησε πρόσφατα η ΕΕΤΤ, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ιδιώτη ή επιχείρηση να απευθυνθεί στην iSOL Internet Solutions ΕΠΕ για:
– Κατοχύρωση του domain στους χώρους:. gr,. com.gr,. net.gr,. org.gr,. edu.gr, gov.gr 
– Ανανέωση του domain 
– Αλλαγή στοιχείων (π.χ. primary DNS server) 
– Μεταβίβαση του domain σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
– Επιλογή της iSOL Internet Solutions ΕΠΕ ως Καταχωρητή

Καταχώρηση  .com /.net / .org / .info / .biz
Tα .com, .net, .org domains γίνοται register απευθείας από την iSOL.

Καταχώρηση .eu
Τα Όνοματα Χώρου .EU είναι τα επίσημα ονόματα χώρου των εταιριών και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα .EU προβλέπεται να είναι ανάλογης αξίας και σημασίας με τα .COM ονόματα χώρου καθώς δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο όνομα χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις:
– Επιχειρήσεις που έχουν κεντρικά γραφεία, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
– Αναγνωρισμένοι οργανισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζημιώνουν τους Εθνικούς νόμους.
– Φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τιμοκατάλογος Domain

Όνομα Χώρου

Setup

Κόστος Κατοχύρωσης

Κόστος Ανανέωσης

Αλλαγή Καταχωρητή

.gr
Δωρεάν
20 € / 2 έτη
20 € / 2 έτη
Δωρεάν
.com.gr
Δωρεάν
20 € / 2 έτη
20 € / 2 έτη
Δωρεάν
.net.gr
Δωρεάν
20 € / 2 έτη
20 € / 2 έτη
Δωρεάν
.org.gr
Δωρεάν
20 € / 2 έτη
20 € / 2 έτη
Δωρεάν
.edu.gr
Δωρεάν
20 € / 2 έτη
20 € / 2 έτη
Δωρεάν
.com
Δωρεάν
10 € / 1 έτος
10 € / 1 έτος
10 € *
.net
Δωρεάν
10 € / 1 έτος
10 € / 1 έτος
10 € *
.org
Δωρεάν
10 € / 1 έτος
10 € / 1 έτος
10 € *
.biz
Δωρεάν
10 € / 1 έτος
10 € / 1 έτος
10 € *
.info
Δωρεάν
10 € / 1 έτος
10 € / 1 έτος
10 € *
.eu
Δωρεάν
10 € / 1 έτος
10 € / 1 έτος
10 € **
.mobi
Δωρεάν
25 € / 1 έτος
25 € / 1 έτος
25 € *
.co.uk
Δωρεάν
35 € / 2 έτη
35 € / 2 έτη
35 €
.org.uk
Δωρεάν
35 € / 2 έτη
35 € / 2 έτη
35 €
.us
Δωρεάν
10 € / 1 έτος
10 € / 1 έτος
10 €
.be
Δωρεάν
10 € / 1 έτος
10 € / 1 έτος
10 €
.jp
Δωρεάν
90 € / 1 έτος
90 € / 1 έτος
90 €
.uk.com
Δωρεάν
50 € / 1 έτος
50 € / 1 έτος
50 €
.de
Δωρεάν
25 € / 1 έτος
25 € / 1 έτος
25 €
.tv
Δωρεάν
45 € / 1 έτος
45 € / 1 έτος
45 € *

* Με την αλλαγή καταχωρητή το domain ανανεώνεται δωρεάν για 1 έτος από την ημερομηνία λήξης του domain.
** Με την αλλαγή καταχωρητή το domain ανανεώνεται δωρεάν για 1 έτος από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή καταχωρητή.

– Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α